Veelgestelde vragen
 • Openingstijden
  • Wat zijn de openingstijden?

   Spreekuren

   inloopspreekuur

   maandag, woensdag en vrijdag 07.30 - 09.00

   dinsdag en donderdag                07.00 - 09.00

   afspraakspreekuur

   maandag t/m vrijdag                   13.00 - 17.00

   Telefonische bereikbaarheid

   Voor telefonisch overleg, afspraken en recepten kunt u de praktijk dagelijks bereiken tussen: 08.00 - 17.00 uur

   Ophalen van herhaalrecepten, verwijskaarten en labformulieren

   09.00  - 10.30 uur & 13.30  - 16.00 uur 

 • De griepprik
  • Wanneer wordt de griepprik gegeven?

    

   De griepprik wordt dit jaar op dinsdag 31 oktober van 15.30 uur tot 18.30 uur gegeven.

   Indien het voor u niet mogelijk is om op deze dag te komen, dan kunt u elke dag bij een van onze assistentes langskomen tussen 15.00 en 15.30 uur.

   De injectie wordt gegeven in de bovenarm. Wilt u hier rekening mee houden?

   Om voor kosteloze toediening in aanmerking te komen, dient u de uitnodigingsbrief mee te nemen.

  • Kom ik in aanmerking voor een griepprik?

    

   Mensen die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep, komen in aanmerking voor een griepvaccin. Risicogroepen zijn:

   Mensen met een hart- of longziekte of met suikerziekte (Diabetes Mellitus)

   Nierpatienten en mensen die weinig weerstand hebben door ziekte of een medische behandeling.

   Mensen van 60 jaar en ouder.

 • Aanwezigheid huisartsen
  • Wanneer werkt welke dokter?

   Bij Huisartsenpraktijk Reguliersgracht zijn vier vaste huisartsen en een huisarts in opleiding werkzaam. Gedurende vakanties, bijscholingen of afwezigheid om andere redenen proberen de huisartsen zoveel mogelijk voor elkaar waar te nemen.

    

   Het inloopspreekuur in de ochtend wordt in principe door twee artsen gedaan. U kunt bij binnenkomst voorkeur aangeven voor een van de aanwezige artsen; mogelijk zult u hierdoor wel langer moeten wachten. Geeft u geen voorkeur aan, dan wordt u op volgorde van binnenkomst geholpen.

    

   De artsen zijn op de volgende dagen aanwezig:

    

   W. van Kernebeek: maandagmiddag, dinsdag en donderdag

    

   O.N. Zeylstra         : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

    

   F. van der Waals  : woensdag

    

   L.C.C. Avenarius  : maandagochtend, donderdag en vrijdag

    

    

  • Vakanties en afwezigheid

   W. van Kernebeek                 25 september t/m 13 oktober 2017

   O.N. Zeylstra                        

   F.W. van der Waals                

   L.C.C. Avenarius                    4 september t/m 15 september 2017, 10 oktober 2017

                                              

 • Orale anticonceptie (de 'pil')
  • Ik ben de pil vergeten, wat nu?

   Als je na de stopweek of tussendoor meerdere anticonceptiepillen vergeet in te nemen en je hebt onbeschermd seksueel contact, dan heb je de kans om zwanger te worden. De grootte van deze kans is afhankelijk van de hoeveelheid vergeten pillen en het moment in je cyclus.

   Een kort en bondig antwoord op wat je moet doen bij het vergeten van een of meerdere pillen, en het gebruik van de 'morning afterpil', staat beschreven in de 'patientenbrief morning-afterpil':

   http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBU3e.htm

   Lees deze brief zorgvuldig door; heb je desondanks toch vragen, overleg dan met een van de huisartsen.

 • Kinderen met koorts
  • Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

   Kinderen hebben vaak koorts. Bijna altijd is dit een normale lichamelijke reactie op een bacterie of een virus. De koorts duurt dan een paar dagen en gaat daarna vanzelf over. Uw kind is niet lekker, hangerig en eet en drinkt minder; dit zijn normale klachten.

   Vaak krijgen we de vraag wanneer je als ouder met de huisarts moet overleggen over een kind met koorts. Dit is een eenvoudige vraag met een lang antwoord. Allereerst mag u altijd bellen als u zich zorgen maakt; vaak is telefonisch overleg al voldoende. Graag willen we u kind zien als het erg ziek is, als het jonger is dan drie maanden, als de koorts langer duurt dan drie dagen of als het benauwd is.

   Meer informatie over dit onderwerp, inclusief tips en meer informatie over wanneer u contact met de huisarts moet opnemen, staat in de 'patientenbrief kinderen met koorts':

   http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenfolders/NHGPatientenfolder/PF23.htm  

 • Reizigersvaccinaties
  • Ik ga op reis; heb ik vaccinaties nodig?

   /

   Of u vaccinaties nodig heeft, is afhankelijk van het land waar u naartoe gaat. Veel informatie hierover kunt u vinden op de website van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (www.LCR.nl). Het verstrekken van een uitgebreid reisadvies is een vak apart, en wordt daarom maar in beperkte mate door de huisartsen gedaan.  

    

   Voor uitgebreide advisering kunt u naar het inloopspreekuur van de GG en GD. Informatie hierover staat op de website van de GG en GD: http:/www.gezond.amsterdam.nl/Infectieziekten--hygine/Reizigersvaccinatie

    

   Ook kunt u voor reizigersadvisering een afspraak maken bij Tropica Medical Services. Informatie over deze organisatie staat op de website: http:/www.tropica.nl/

 • Privacy
 • Klachtenregeling
  • Hoe kan ik een klacht indienen?

   Een klacht? bespreek uw onvrede met de huisarts

   Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

    

   Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

    

   Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.  Deze onafhankelijke commisie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commisie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

    

   Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl